Klimasøksmål Arktis kinoreklame

Natur og Ungdom

Film om klimasøksmålet mot den norske stat for brudd på Grunnloven ved å fortsette oljeutvinning i Barentshavet.

Amount granted €10 000
Project period 2020–2020
Norway, Arctic


Norge er et svært oljeavhengig land. Hvert år eksporterer vi 500 millioner tonn Co2 i form av olje og gass til utlandet.
Denne norske oljen som brennes i utlandet tar ikke Norge ansvar for. Forskning fra ba. SSB viser at kutt i norsk oljeproduksjon er et av de viktigste og største tiltakene vi kan bidra med for å stanse global oppvarming. Natur og Ungdom har kjempet i mange år for å bremse norsk oljeproduksjon. Også i samarbeid med fagforeninger, fordi vi mener at å sikre oljearbeidernes arbeidsplasser er en viktig del av kampen mot norsk oljeproduksjon. I 2016 delte staten ut oljelisenser lengre nord enn noensinne, i Arktis. Vi mener staten bryter Grunnloven §112 ved å tillate oljeboring i Arktis. Derfor valgte Natur og Ungdom og Greenpeace å saksøke staten i det vi kallen Klimasøksmål Arktis. Vi har vært gjennom to runder i retten hvor vi har vunnet noen viktige delseire, men hvor oljelisensene ikke må trekkes tilbake. Søksmålet skal nå til Høyesterett, ettersom det har blitt vurdert som et prinsipielt spørsmål, og viktig for hele samfunnet. Slike saker har en mye større samfunnsvirkning dersom vanlige folk får med seg at de foregår. Derfor driver vi stor kampanjevirksomhet rundt søksmålet. Nå søker vi penger fra Minor Foundation til å få en film om søksmålet på kino. Vi mener en film på kino
bidrar stort til bevisstgjøring om folks grunnlovsfestede rett til et levelig miljø.

Related projects

Projects in the same region