Naturens rettssikkerhet

Tankesmia Pan

Gi naturen rettssikkerhet i dagens Norge

Amount granted €8 870
Project period 2021–2022
Norway

Prosjektet har klimasøksmålet som bakteppe og vil undersøke utfordringer for å gi naturen rettssikkerhet i Norge i dag og løsninger som kan bedre naturens rettssikkerhet, fra både et politisk og et juridisk perspektiv. Dette kan omfatte f.eks.:
• økonomiske og juridiske barrierer for å forsvare naturens interesser rettslig (f.eks. sakskostnader eller partsbegrepet)
• rettsvesenets oppbygning mht. saker knyttet til natur (f.eks. miljødomstoler/nemnder)
• begreper i viktige lover, forskrifter og rundskriv og tolkninger av disse (f.eks. krav til prosess og innhold i konsekvensutredninger, eller økonomiske premisser som myndighetene legger til grunn, som samfunnsøkonomisk versus privatøkonomisk kost-nytte, eller diskonteringsrater).
I prosjektet vil sammenlikninger med, og erfaringer fra, andre land være viktig.
Leveranser:
• En rapport i egnet digitalt format
• Kampanjemateriell basert på rapporten, inkl. grafiske elementer myntet på sosiale medier, pressemelding, leserinnlegg
o.l.
• Konferanse (ev. webinar, avhengig av smitteverntiltak)

Related projects

Projects in the same region